Myndigheter
Arbetsförmedlingen | A-kassan | Försäkringskassan | Landstinget | LO TCO

ARBETFÖRMEDLINGEN
är naturligtvis fel plats när du inte kan arbeta, och då även A-kassan.
Jag bad om att få jobba liggande då jag kan flera dator programvarar men nekats det.
En del arbetsförmedlingar tillåter att man skriver in sig trots att man inte är arbetsför, av humanitära skäl. Men jag har förstått att alla inte gör så och då kan man hamna helt utanför systemet.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
gick in i sitt besparingsprogram och friskskrev mig oavsett vad läkare, kiropraktor och sjukgymnaster intygade. Försäkringskassan har inte hjälpt mig finna rätt vård eller annan fungerande långsiktig lösning. Deras läkare som aldrig undersökt mig ansåg att jag kunde jobba 100% fram till dagen jag skulle opereras. Sophiahemmets rehabteam som undersökt mig på LO & TCO begäran ansåg att jag var 100% icke arbetsför. Detta påverkade inte försäkringskassans beslut.

LANDSTINGET Kan betala operationer men endast om de utförs inom EU, ej i USA. Södra Skånes Landsting beviljar ibland USA operationer.

LO TCO
Mitt fall sköts nu av en jurist på LO och TCO via mitt Fackförbund. Tack vare arbetsförmågeutredningen som LO & TCO begärde för att kunna driva mitt fall hamnade jag slutligen hos rätt Ortoped. (Sophiahemmet Rehab gjorde utredningen.) Personalen där tog tack och lov mitt fall seriöst, de var kunniga och förstod allvaret i min situation.