Ostabilt bäcken - Ländryggssmärta - SI-ledsdysfunktion

De som har problem med SI-ledsdysfunktion-ländryggssmärta kan bli bemötta på ett oförstående sätt av läkare och försäkringskassa. Att inte bli trodd eller tagen på allvar då man söker hjälp och vård är förödande i sig.

Det har tagit mig åtta år att hitta vård som hjälpte. Vägen dit gick genom ett 30-tal proffs/kliniker som inte kunde hjälpa mig. En del behandlingar och träning förvärrade till och med situationen.

Jag har gjort den här hemsidan utifrån mina erfarenheter, för att du lättare ska finna lämplig behandling och få ett bättre liv snabbare än vad som var möjligt för mig.

Jag vet dock inte om det som hjälpte mig är rätt metod för dig. Det finns många olika orsaker till ländryggssmärta. Den här hemsidan är enbart inriktad på ostabil SI-led som orsak till smärta. En ostabil SI-led är, som det låter, någon grad för rörlig. Det liknar foglossning, men utan hormonell inverkan.

Vad är SI-ledsdysfunktion? Här följer länkar till hemsidor med symtombeskrivningar, anatomi och olika behandlingar:

http://www.sidysfunction.com
http://www.thebackpage.net
Utförlig anatomibeskrivning.
http://www.spineandsacroiliac.com/sacroiliacsurger.html
http://www.kalindra.com/faq.htm
Patientfrågor och svar.
http://www.bonesdoctor.com/sacroiliac_dysfunction.html

http://www.kalindra.com
Denna sida har störst samling av läkarrapporter jag funnit på nätet, även forum, konvent mm.

klicka på Sacroiliac Resources för att komma in på hemsidan.

Nästan överst på Kalindras hemsida

under "Spine centers" logga kan man klicka på:
A Patient's Guide To Sacroiliac Joint Syndrome

Gainesville Physical Therapy
Vickie Sims är sjukgymnast på denna klinik och har skrivit:

Sacroiliac Joint Dysfunction & Low Back Pain